Juridische ondersteuning bij koop, verkoop, huur, verhuur en bouw vastgoed

U wilt voor uw onderneming een nieuw pand betrekken of een stuk grond aankopen. Of u wilt met een verbouwing uw bedrijfspand aanpassen aan de uitbreiding van uw activiteiten, maar stuit op problemen met uw aannemer of verhuurder.

Wij staan u bij vanaf de start van de onderhandelingen, tot en met het uit de weg ruimen van juridische hindernissen rondom uw vastgoed project.

Wij kunnen u met onze deskundigheid en expertise helpen bij:

-Koop en verkoop van onroerend goed:

  • opstellen, beoordelen en herzien van contracten
  • procedures met betrekking tot de levering van onroerend goed

-Beslaglegging

-Huur en verhuur van bedrijfs- of kantoorruimte:

  • opstellen, beoordelen en herzien van huurcontracten
  • procedures over huurprijsaanpassing, gebrekenregeling, ontruiming en ontruimingsbescherming, renovatie

-Hypotheekkwesties, erfpacht of erfdienstbaarheden

-Gerechtelijke en arbitrale procedures met betrekking tot vastgoed